Tag Archives: Nhan Lương

Bảo vệ: [Tần thời minh nguyệt – Nhan Lương] Tuế diệc mạc chỉ

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bảo vệ: Thế gian chỉ sư huynh với sư đệ là khó dưỡng: Câu chuyện thứ hai

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: Thế gian chỉ sư huynh với sư đệ là khó dưỡng: Tự chương

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Tần thời minh nguyệt – Nhan Lương] Thính vũ

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Nầy thì đỡ bằng đầu! TAT

Người qua đường Giáp lộn nhào quỳ xuống đất mà nói: “Nghe nói chưởng môn lão nhân Hoàng Thạch Công năm đó ở Hạ Phi bế quan tu luyện mười năm, công phu ‘một đôi giày vải cũ nện người’ đã luyện đến xuất thần nhập hóa, nhân xưng Hàng Long Thập Bát Tạp, có thể chống lại mười vạn hùng binh, còn có Tuân Tử kia, mỗi ngày nghe Tiểu Cao diễn xướng hội, cực thiện âm luật, nghe nói chỉ cần nhẹ nhàng mở miệng rống một bài ‘Sông lớn chảy về hướng Đông’ thì người nghe thượng thổ hạ tả, cũng có thể địch mười vạn hùng binh!”
Xem tiếp